Saturday, January 31, 2015

சத்து மாவு - Sathu Maavu - Heath Powder

தேவையான பொருட்கள்:
 ராகி 2 கிலோ, 
சோளம் 2 கிலோ, 
கம்பு 2 கிலோ, 
பாசிப்பயறு அரை கிலோ, 
கொள்ளு அரை கிலோ, 
மக்காசோளம் 2 கிலோ, 
பொட்டுக்கடலை ஒரு கிலோ, 
சோயா ஒரு கிலோ , 
தினை அரை கிலோ , 
கருப்பு உளுந்து அரை கிலோ, 
சம்பா கோதுமை அரை கிலோ, 
பார்லி அரை கிலோ, 
நிலக்கடலை அரை கிலோ, 
அவல் அரை கிலோ, 
ஜவ்வரிசி அரை கிலோ, 
வெள்ளை எள் 100 கிராம், 
கசகசா 50 கிராம், 
ஏலம் 50 கிராம், 
முந்திரி 50 கிராம், 
சாரப்பருப்பு 50 கிராம், 
பாதாம் 50 கிராம், 
ஓமம் 50 கிராம், 
சுக்கு 50 கிராம், 
பிஸ்தா 50 கிராம், 
ஜாதிக்காய் - 2 , 
மாசிக்காய் - 2,

ராகி, சோளம், கம்பு, பாசிப்பயறு, கொள்ளு ஆகியவற்றை தண்ணீரில் 12 மணி நேரம் ஊற வைக்க வேண்டும்.
தண்ணீரை நன்றாக வடித்த பின்னர் அதை ஒரு துணியில் கட்டி 12 மணி நேரம் கழித்து எடுத்தால், தானியங்கள் முளைவிட்டு இருக்கும். 
அவற்றை 3 நாள் வெயிலில் காய வைக்க வேண்டும். மற்ற பொருட்களை ஒரு நாள் வெயிலில் காய வைக்க வேண்டும். 
அனைத்தையும் மொத்தமாக மாவு மில்லில் அரைத்து, 4 மணி நேரம் ஆற வைத்தால் சத்து மாவு தயார். 12 கிலோ மாவு கிடைக்கும். 

Seven Career Lessons Learned the Hard Way by Debra Walton

Link - https://www.linkedin.com/pulse/seven-career-lessons-learned-hard-way-debra-walton?trk=pulse-det-nav_art

Seven Career Lessons Learned the Hard Way

Today’s job market is fiercely competitive. With the advent of new technologies and growing global competition, companies need to be nimble—and ready to fearlessly embrace change. Everyone from college grads entering the market for the first time to seasoned executives must have a laser-like focus on their careers. I’ve experienced my share of bumps, obstacles, twists, and turns on the path to what I consider a successful career. They may have occasionally slowed me down, but they never stopped me.
These seven bits of advice can spare you some of that. I can vouch for them because I learned them the hard way—through personal experience.
Focus on performance
The best way to move into a bigger job is to perform well in the one you are doing. Many young people are so accustomed to “instant gratification” that they are plotting a move to the next job before they’ve proven themselves in the one they’re in. In most companies, there are about seven levels from top to bottom—but don’t expect to move up a level every year. Facebook’s Sheryl Sandberg wisely said that people need to see the corporate world as a jungle gym, not a ladder. Lateral moves can help you develop broader functional responsibility and or experience in different geographies. Climbing around is sometimes better than climbing up.
Act into your next job
Quietly augmenting your responsibilities in such a way that they naturally overlap with those of somebody higher than you on the org chart is a good way to prepare for your next move. For example, you may be tasked with solving a business challenge for your department or division—streamlining a process, for example, or developing a new one altogether—only to realize it might benefit other areas of the company. By working with your boss to implement it, you’ve essentially taken on a role outside your job description without making an obvious play for it. Your initiative—and new skill—will be taken into account when you’re being considered for a promotion.
Take calculated risks
I can’t overemphasize the need to take risks. If you find yourself with the opportunity to manage a project that could be transformative, do it, even if you’re worried you won’t succeed. The feeling of being “out over your skis” can be frightening, but everybody who succeeds in business has felt it as some point, and it’s worth embracing. Those who get past it keep moving up; those who don’t remain frozen in place.
Demonstrate knowledge
Being knowledgeable is not the same as demonstrating knowledge. If your boss or your colleagues aren't aware that you have certain talents and abilities, you may find yourself sidelined as somebody else gets the opportunity to put them into play and shine. You don’t want to be abrasive about broadcasting your knowledge, but you shouldn't be a wallflower. Actively look for opportunities to showcase your knowledge and skills.
Be the solution, not the problem
Should a problem related to your job arise, don’t be defensive, and make sure you’re part of the solution. If something you are doing is not working, follow your instincts, acknowledge it, and act quickly to make it right. Waiting will only make it worse. Whether it’s an issue with an employee, a system, a product, whatever—take corrective action, don’t let it fester. It will ultimately backfire and damage your reputation.
Learn from smarter people
Don’t be afraid to hire people who know more than you do. And once you’ve done so, get out of their way and allow them to do great things. If you have a type A personality, don’t allow that to drive your team crazy. Resist the urge to meddle if it is only going to marginally improve a project, as you risk discouraging the very people you’ve hired for their problem-solving prowess. Let them own their projects, and give them a voice in meetings, even if they disagree with you.
Be an Influencer
Finally, become an influencer. This can and should be done quietly, accomplished by actions and not words. Building a reputation as an advisor and problem solver is better than trying to build an empire. With a strong brand, your colleagues will begin to seek your advice, and your influence will grow—along with your potential for promotion. Be generous with sharing your ideas and with giving credit to others for theirs. And make sure what you’re doing is for the good of the company, not just yourself. Believe me, your colleagues can tell the difference.
A successful career is a difficult and time-consuming journey. My hope is that these principles will help you avoid a few bumps along the way.

Never Buy the $299 Laptop - Laptop Tips from Andrew W. Loniak

Link - https://www.linkedin.com/pulse/never-buy-299-laptop-andrew-w-loniak?trk=pulse-det-nav_art

Never Buy the $299 Laptop

Build quality: what is it? It's why your Pro Series laptop still works after it is accidently sat on and dropped, and also why that $299 Holiday Bundle dies 91 days after purchase.
When looking to purchase a desktop, laptop or tablet, there are typically two distinct classes of hardware: the Business Class, and the Consumer Class. Right off the bat you will notice several things about the Business class models; in this case laptops:
 • Metal Hinges and reinforcements - the screen opens and feels stiff, does not wobble, aluminum top and sides for extra protection
 • Tighter fit and finish, less flex on the case, and a reinforced/aluminum top cover to prevent accidental screen damage
 • Features like backlit keyboard, biometric reader & full 10-key keyboard
 • Typically these models have extended warranties and next day on-site service
 • You are running a "Pro" version of the Operating System, giving you business features not available to a Home version
 • There is no "trialware" that bombards you as soon as you power on
Other not so evident engineering enhancements and considerations for a Business model laptop includes:
 • Matte LCD coating, which prevents shine and reflection. Consumer models typically have very shiny screens, which look good in optimal lighting, but can be difficult to use in direct sunlight.
 • VGA ports: many Consumer grade laptops dropped the VGA option, so if you need to hook up quickly to a projector or monitor, it may be a challenge
 • Higher quality fans, more bearings in the fans allowing faster speeds, longer life & less noise
 • More than one fan - many entry level laptops have 1 cooling fan blowing out the bottom, or side. Block that one vent, and you will cause serious damage
 • Reinforced Standoffs on the mainboard- the reason your charging port gets loose and will not charge is there are only one or two pins holding it into the mainboard. Business class machines have four or more. After a few good tugs on the charger cable, a Consumer quality laptop will need a A/C jack repair.
 • Tear-Down time is very important to a technician and ultimately to your repair cost. Business class machines typically come apart in logical order with just a few screws, where Consumer grade laptops typically need to go to a depot to repair due to the complexity of reassembling it correctly.
 • Parts Availability is something that is rarely considered, but it would be nice if 2 years from now they had the mainboard available without a long wait. Consumer products typically have a one year parts availability before the model is retired, where Business models are typically three years, coinciding with your three year warranty
Consumer Class Desktops typically have low end processors, and non-upgradable RAM or limited options preventing you from installing add on cards. When purchasing a Business class machine, you are usually presented with many options to customize to your needs. You can add RAM at the build time to save money as well. Some other considerations to think about when selecting a desktop:
 • Business Class Desktops typically have dual monitor capability where consumer models will need a better video card
 • Consumer Desktops are physically lighter, using more aluminum and less steel and copper. Copper is used to dissipate heat, and aluminum is very ineffective at dissipating heat, but is much cheaper.
 • In many cases, the ultra-cheap desktops are actually low end laptop mainboards mounted in a large and mostly empty case. These desktops are nothing more than netbooks, and are not really designed to do anything but office work.
 • To keep costs down even more, companies allow trialware to be installed, like 60 day antivirus trials.
When it comes to tablets, there is a REAL distinct difference between a Consumer "no name" tablet, and a name brand tablet. Most notably:
 • Active vs Passive & Touch sensitivity on the screen- on low end models, your finger will be hurting by the end of a browsing session. Passive LCDs require pressure to detect a touch, where active detect heat and electric currents in your fingers.
 • Screen Glare & viewing angle- the cheaper the tablet, the more direct you need to look at it to see the colors correctly, and the less sun you can have before you see nothing but glare
 • Battery Life on lower priced tablets suffers greatly as a good Lithium Polymer battery is not cheap, so many cheaper tablets use NiMH which can store much less energy than lithium.
 • Some of the cheapest tablets do not use Google Play, essentially making them absolutely useless except as Internet tablets
When it comes time to purchase new technology, seriously consider the Return on Investment (ROI) you want from the item. If you are satisfied with a year of use from a new computer, many consumer level devices would be a decent choice.Most business would find having to switch PCs, change data, reinstall programs etc., yearly to stay current more trouble than its worth. In the long run, typically your costs to retire the old PC and set up the new PC would exceed the extra you would have spent on the Business Class three year warranty machine.
My rule of thumb is to buy slightly bigger than you need at the current moment, allowing for growth. Having to re-buy larger PCs, or bigger server down the road will cost exponentially more than doing it up front. Technology is an investment in your company, don't go cheap-o!

Why I Chose to be an Entrepreneur vs. Being a Fortune 500 Executive by Wayne Powers

Link - https://www.linkedin.com/pulse/why-i-chose-entrepreneur-vs-being-fortune-500-executive-wayne-powers?trk=pulse-det-nav_art

Why I Chose to be an Entrepreneur vs. Being a Fortune 500 Executive

In my past, I’ve worked at 3 other companies, all Fortune 500. I’m now the President ofGravity4, and I’ve begun my journey as an entrepreneur. There are many notable changes between the two worlds, but as Darwin mentioned, it’s all about adapting to change.
Fear is your worst enemy.
Risk is your reward.
Insomnia will become your best friend.
Here are 5 ways entrepreneurship differs from the corporate world.
“We’ve entered a major inflection point of our time, in which it becomes harder for companies to survive if they do not innovate fast enough.” Innovate or Die.

Meetings on Meetings About Meetings.

Meetings. It’s one word that comes up every 10 minutes in the corporate world, as if it’s on a rotational schedule. But, is it something worth taking time out of the day for? Most of the meetings are meetings to schedule meetings about other meetings.
How many times are your meetings about something that's of substance? Or, even that involves handing in deliverables? Meetings are supposed to analyze, but how do you analyze when nothing is being delivered?

Analysis/Paralysis

At Gravity4, we have one phrase we engrain in every entrepreneur who joins our team.
“Don’t ask for permission, ask for forgiveness.”
If you need to make a decision because your gut tells you so, then do it. If you need to purchase something because it’s going to better the team and their ability to work, then do it.
Make decisions by instinct versus research. You must realize that your gut can never steer you in the wrong way; only numbers can.
There’s no need to waste time creating presentations, writing plans, or building pipelines to present. Just do it. And, let your actions speak louder than your words. No one is going to read your long emails, or stay focused through your presentations. But, they will hold you accountable for what you must deliver.

Face the Customer

If you are a C-level executive, or a board member of the company, have fewer meetings, and get in the front of the customer! The customer’s opinion will determine the amount of business you will receive. And, if you are behind a computer looking at reports and crunching numbers, you’ll forget the creativity and imagination behind entrepreneurship.

Give Credit where it’s Due

In the corporate world, everyone is looking to take credit for actions done by others. Let others shine, and don’t dampen their spirits. That’s the quickest way to lose your rock stars.
If you see someone going above and beyond his or her normal scope of work, recognize it. In the start-up world, there is no job title or job description; everyone is an entrepreneur.

Creativity

There’s no manual written on how to do something in startups. Find your own way. If one way doesn’t work, then figure out another.
Stray away from the traditional means of things, and create something new. That’s why you’re an entrepreneur, right?

Thursday, January 29, 2015

Get Current Item List Link in JS using Client Side Object Model - Sharepoint 2013

Applicable for Sharepoint 2013

Code
    var Itemlink = ctx.CurrentItem["FileDirRef"];
    var ItemID = ctx.CurrentItem["ID"];
    var finalurl = Itemlink + "/Forms/DispForm.aspx?ID=" + ItemID;

This finalurl is a link
Ex:
http://testsite/sites/TestContentType/Recognition/Forms/DispForm.aspx?ID=1

100 Simple Health Tips

 artificial colors or sweetener.
5. Start each lunch/dinner with salad.
6. Give your partner a hug every day before work.
7. Take a deep belly breath for three to five minutes twice a day.
8. Smell the scent of lavender to relax and sleep well.
9. Eat a handful of walnuts before bed.
10. Drink plenty of water.
11. Get 10-15 minutes of sunlight and fresh air daily.
12. Jog.
13. Run in place.
14. Have a greater variety of food. Variety means no excess of anything and more nutrients. Eat three different foods at every meal.
15. Eat slowly.
16. Have snacks between meals.
17. Watch comedy and add humor to your life.
18. Never skip breakfast.
19. Try to have seven hours of sleep at night.
20. Have a fixed bed time, preferably at 10:00 pm.
21. Increase your fiber intake.
22. Eat foods with bright rich colors.
23. Join a Yoga class.
24. Surround yourself with loving and supportive people.
25. Know that healthy food tastes great later.
26. Drink green tea twice a day.
27. Exercise till you sweat once a week.
28. Save a one year’s worth of living expenses to eliminate the money stress.
29. Have as much sex as possible … At least twice a week.
30. Do pull-ups and push-ups for 30 minutes twice a week.
31. Eat a handful of nuts 30 minutes before a meal.
32. Step on a treadmill.
33. Learn to cook and gain control of what goes into your meals … and save money!
34. Take a Vitamin D rich supplement.
35. Chew food thoroughly.
36. Avoid cold drinks with meals.
37. Take ginger.
38. Cut down sugar.
39. Don’t over-eat!
40. Don’t eat 3 hours before going to bed.
41. Fast.
42. Sit in silence for 10 minutes each day.
43. Play games.
44. Read good books.
45. Pray.
46. Meditate.
47. Don’t compare yourself to others.
48. Do work that you are passionate about.
49. Quit a job you hate.
50. Keep in touch with your family.
51. Do something good to one person everyday.
52. Don’t drink coffee twice a day.
53. When you feel tired, REST.
54. If you’re stressed, don’t try to manage it. Instead, take time off and relax.
55. Laugh out loud.
56. Quit smoking by smoking one less cigarette every week.
57. Walk in nature barefoot.
58. Spend time with friends.
59. Start a gratitude journal. Record one thing you’re grateful for everyday.
60. Ride a bike for fun or cycle to work a few times a week.
61. Read 8 Weeks To Optimum Health by Dr. Weil.
62. Wash hands with soap.
63. Avoid passive smoking.
64. Ask for help when you need it.
65. Eat calcium-rich foods like milk, cheese and green leafy vegetables.
66. Don’t sit for a prolonged time. Stand up and stretch.
67. Wash your eyes and face regularly.
68. Sing.
69. Dance.
70. Swim regularly in open air.
71. Take the stairs. No elevators. No escalators.
72. Remain faithful to one sexual partner to avoid AIDS.
73. Travel more often.
74. Wear high quality comfortable shoes.
75. Eat until you’re 80% full.
76. Cook meals with curry powder.
77. Take a 15-30 minutes nap.
78. Eat dark chocolate.
79. Eat wild salmon at least once a week (Omega-3 rich).
80. Forgive someone.
81. Call an old friend.
82. Eat oranges.
83. Sometimes, you need to say no for the sake of your health.
84. Take care of your teeth. Floss and brush your teeth twice a day at least.
85. Take honey to build up your immunity system.
86. Don’t sleep right after having a meal.
87. Don’t sleep when you’re emotionally upset.
88. Begin a garden.
89. Build your self confidence.
90. Don’t over-spend your money.
91. Volunteer in a good cause.
92. Do some strength training twice a week.
93. Eat one or two fish meals per week.
94. Find your passion and purpose in life.
95. Consider massage.
96. Don’t solve your emotional problems by eating more.
97. A garlic a day!
98. Cut back on salt.
99. Avoid negative people.
100. Herbs, herbs, herbs.

Wednesday, January 28, 2015

முடக்கற்றான் கீரை

Link - https://www.facebook.com/pothigaipriyan.vallalar/posts/1743480499211499


பொதுவாக வயது ஆக ஆக மூட்டுவலி பெரும்பாலானவர்களுக்கு வந்து விடுகிறது. அதற்குப் பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆனால் எல்லா வயதினருக்குமே மூட்டுக்களில் ஏற்படும் உபாதைகள் இயல்பான ஒன்றாகிவிட்டன. இதற்குக் காரணம் மூட்டுகளில் தங்கிய யூரிக் அமிலம், புரதம், கொழுப்புத் திரட்சி, சுண்ணாம்பு, பாஸ்பரஸ் படிவங்கள்தான்.
==============================
கை, கால்கள் முடங்கிப் போய்விடாமல், இந்தக் கீரை தடுப்பதால், இதற்கு முடக்கு + அற்றான் என்றக் காரணப் பெயர் வந்தது. அது மருவி முடக்கத்தான் என்று இப்பொழுது அழைக்கப்படுகிறது
=========================================
1)இவைகளைத் கரைத்து வெளியேற்றும் சக்தி முடக்கத்தான் கீரைக்கு உண்டு.
===========================================
2)கீல்பிடிப்பு, கிரந்தி, கரப்பான், பாதத்தைப் பிடித்த வாதம், மலக்கட்டு .
===============================================
3)அத்தனையும் முடக்கற்றான் உபயோகித்தால் இந்த உலகை விட்டே ஓடிவிடுமாம்.
==========================================
4)முடக்கத்தான் கீரை, மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த, ஒரு அரிய‌ கீரையாகும். தமிழ்நாட்டு கிராமங்களில், குறிப்பா கிராமங்களில் எல்லோர் வீட்டுக் கொல்லைப்புறத்திலும் இது படர்ந்து கிடக்கும்.
===========================================
5)இதை தொடர்ந்து உண்டு வந்தால், முடக்கு வாதம், நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற வியாதிகள் நம்மை அண்டாது.
=====================================
குறைந்தது மாதம் இரு முறையாவது, உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால், மூட்டு வலியிலிருந்து நிச்சயமாக நிவாரணம் கிடைக்கும்.
=============================================
முடக்கற்றான் சூப்:
================================
தேவையான பொருட்கள்:
================================
முடக்கற்றான் கீரை - 1 கப்
துவரம் பருப்பு - 2 டீஸ்பூன்
மிளகு - 1 டீஸ்பூன்
சீரகம் - 2 டீஸ்பூன்
எண்ணெய் - 1 டீஸ்பூன்
கடுகு - 1 டீஸ்பூன்
மிளகாய் வற்றல் - 3
புளி - எலுமிச்சை அளவு
பெருங்காயம் - சிறிதளவு
பூண்டு - 1
உப்பு - தேவையான அளவு
========================================
செய்முறை:
===========================
கீரையை நன்கு கழுவி, ஆய்ந்து தேவையான தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக வேக வைக்கவும். துவரம் பருப்பு, மிளகு, சீரகம், காய்ந்த மிளகாய், பூண்டு ஆகியவற்றை நன்கு அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். நான்கு டம்ளர் தண்ணீரில் உப்பு, புளியைக் கரைத்து கீரையில் விடவும். அரைத்து வைத்த விழுதையும் கீரையில் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைக்கவும். பின்பு இதனை இறக்கி வைத்து கடுகு பெருங்காயம் ஆகியவற்றை தாளித்துச் சேர்க்கவும். சூடாகப் பரிமாறவும்.
============================================
தோசைப் போல் சுட்டு சாப்பிடலாம்
========================================
2 கப் புழுங்கல் அரிசியை ஊறவைத்து, அத்துடன் இரண்டு கைப்பிடி கீரையையும், சிறிது உப்புடன் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து எடுத்து, தோசைப் போல் சுட்டு சாப்பிடலாம். இது சற்று மருந்து வாசனையுடன் இருக்கும்.
இரண்டு கைப்பிடி கீரையை, மிக்ஸியில் போட்டு மை போல் அரைத்தெடுத்து, சாதார‌ண‌த் தோசைமாவுடன் (ஒரு பெரிய‌ கிண்ண‌ம் அள‌வு) க‌ல‌ந்து, தோசை சுட்டால், க‌ச‌ப்பு சிறிதும் தெரியாது.
===================================
நல்ல காரமான சட்னியுடன் சாப்பிட்டால், சுவையாக இருக்கும்.
மலச்சிக்கல், வாயு, வாதம், குணமாக -: வாரம் ஒருமுறை முடக்கற்றான் இரசம்
வைத்துச் சாப்பிட்டு வந்தால்உடலிலுள்ள வாய்வு கலைந்து வெளியேறி விடும். வாய்வு,
வாதம்,மலர்ச்சிக்கள் சம்பந்தப் பட்ட எல்லாக் கோளாறுகளும் நீங்கும்.
=================================
ரசம் தயாரிக்க ஒரு சின்ன டிப்ஸ்
=================================
கை பிடியளவுமுடக்கற்றான் இலை, காம்பு, தண்டு இவைகளை ஒரு டம்ளரளவு தண்ணீர்
விட்டு, நன்றாகக் கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை மட்டும் வடித்து, சாதாரண புளி இரசம்
வைப்பது போல் அந்த நீரில் புளி கரைத்து, மிளகு, பூண்டு,சீரகம் சேர்த்து இரசம்
தயாரிக்க வேண்டும்.
====================================
மலம் சரிவரபோக
=====================ஒரு கைப்பிடியளவு முடக்கற்றான் இலையை வெள்ளைப் பூண்டுபற்களில் ஐந்து நசுக்கி இதில் போட்டு அரைது தேக்கரண்டி அளவு மிளகைஒன்றிரண்டாகஉடைத்து அதையும் சேர்த்து, இரண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணீர்விட்டுஅடுப்பில் வைத்து ஒரு டம்ளர் அளவிற்கு சுண்டக் காய்ச்சியகஷாயத்தை வடிகட்டிவிடியற் காலையில் சாப்பிட்டு விட்டால் பலமுறை பேதியாகும். அதிகமான பேதியினால்
ஒரு எலுமச்சப் பழசாறு சாப்பிட்டால் பேதி உடனே நின்று விடும். இரசம்
சாதம்மட்டும் சாப்பிடலாம்.
=========================================================
மாதந்தோறும் ஒழுங்காக மாதவிலக்கு
===================================ஏற்ப்பட முடக்கற்றான் இலையை வதக்கி அடி
வயிற்றில் கட்டிவந்தால் மாத விலக்கு பெண்களுக்கு ஒழுங்காக வரும்.
மூட்டுகளில் தங்கிய யூரிக் அமிலம், புரதம், கொழுப்புத் திரட்சி சுண்ணாம்பு,
பாஸ்பரம் படிவங்கள்தான் பாரிச வாயு எனும் கைகால் முடக்கு வாதம் ஆகும்
இவைகளைத் கரைத்து வெளியேற்றும் சக்தி முடக்கத்தான் கீரைக்கு உண்டு.
=======================================
வாரம் ஒரு முறை
======================= முடக்கத்தான் கீரையை அரைத்து தலையில் தேய்த்து 5 நிமிடமஊறியதும் குளிக்கவும். இதுபோல் தொடர்ந்து மூன்று மாத காலம் குளித்துவரவும் பின் முடி கொட்டுவது நின்று விடும் நரை விழுவதை தடுக்கும்.கருகருவென முடி வளர தொடங்கும்
இதன் இலையை விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கி கீல்களில் வரும் வாதத்திற்கு வீககத்திற்க்கு வைத்துக் கட்ட குணமாகும் .
===============================================

Wednesday, January 21, 2015

SharePoint Site Columns Types with Field Types

Referred Link - https://sharedotwithnet.wordpress.com/2012/02/02/sharepoint-2010-site-columns-type-map-with-field-type-in-vs-2010/

Applicable for 
- Visual Studio 2010/ 2012
- Sharepoint 2010/ 2013

Type (as shown on the Create Column page)Field Type (Which you use when u create site column from VS 2010
Single line of textType=”Text”
Multiple lines of textType=”Note”
Choice (menu to choose from)Single Choice
Type=”Choice”
Multi-Choice
Type=”MultiChoice”
NumberType=”Integer”
CurrencyType=”Currency”
Date and TimeType=”DateTime”
Yes/NoType=”Boolean”
Person or GroupSingle User or Group
Type=”User”
Multiple Users or Groups
Type=”UserMulti”
Hyperlink or PictureType=”URL”
Managed Metadata Single Line Text
Type=”TaxonomyFieldType”
Multiple Line
Type=”TaxonomyFieldTypeMulti”

Tuesday, January 20, 2015

How to extract / Split inline CSS inside HTML/ XSL

I came across useful link for splitting inline CSS inside HTML/ XSL makes your life easy.Monday, January 12, 2015

11 Things Successful People do Differently! by Sammie U. Aysan

Referred Link - https://www.linkedin.com/pulse/11-things-successful-people-do-differently-sammie-u-aysan?trk=pulse-det-nav_art

11 Things Successful People do Differently!

Successful people approach their personal and professional life in a way that varies from most of us. By integrating even just one or two of these things into your life, you would without a doubt see improvement.
1. They Have Have Goals
Everyone set some goals, but successful people have extremely specific goals for the short term or long term. It is hard to reach any of your dreams if you don’t set out a path to make it possible.
2. They are Committed to Achieving The Goals
Everyday gives us a new chance to get a little bit closer to our goals. This means putting in the work on a consistent basis that allows for gradual, yet constant, growth.
3. Unshakable Confidence in Themselves
Believing your capacity to achieve is the only way you can begin making progress in life. When we get down on ourselves we are only limiting ourselves, so in a way negativity becomes a self fulfilling prophecy. Only you can determine how much or how little you achieve.
4. When They Fall, They Don’t Fall Hard
Successful people view every mistake as a learning experience to sharpen their skills. Everyone inevitably experiences setbacks, but how they take the falls are the defining moments that separates the winners from the losers in the long run.
5. They Act Decisively
When you know what you want, it all of a sudden becomes a lot easier to set out about choosing everything from where to eat to where you want to work for. All of this has to do about managing time, health and all small aspects of life that help us slowly crawl towards the top.
6. They Focus on Gradually Getting Better
Setting your goals too high inevitably means you’re going to fall short. Instead of focusing on the peak of the mountain, focus on how you are going to get past the valleys and hills that are in between you and just the base of the mountain.
7. They Know How to Say No
Setting priorities means that sometimes you are just going to have to say no to requests. All of us naturally have this tendency to want to be a people pleaser, but ultimately that can make you more of a door mat if you aren’t careful.
8. They Stay Productive, Not Busy
Managing time is a big deal. Time that is spent doing mindless busy work or activities that don’t get you closer to your goals is ultimately time wasted. Separate what is actually “productive time” versus “busy time” to figure out which you want to keep in your life.
9. Preform Tasks Based on Energy Levels, Not a Time Clock
Getting in tune with your time clock is key to achieving success. We all of a natural rhythm through out the day between lulls and peak energy. Make sure that you match activities and work to the type of energy you have at the moment to get the most bang for your buck out of the day.
10. They Maintain their Health and Well-Being
When you are healthy and happy it is a lot easier to be productive. Sleep plenty, eat healthily, exercise regularly and de-stress to ensure that you are living up to your true potential.
11. Take Regular Breaks and Vacations
Burn out is such a huge problem in a day in age when we can work practically around the clock thanks to the joys of the internet! Take the time to unplug and relax regularly, so that you can come back refreshed to the work scene.

What Are Your Guiding Principles? - Bruce Kasanoff

Referred Link - https://www.linkedin.com/pulse/what-your-guiding-principles-bruce-kasanoff?trk=pulse-det-nav_art

The best lessons are ones you actually use and find useful. Instead of reading 500 business books and searching endlessly for the next great idea, you will be better off sticking with a few principles you actually use.
For example, you would do well to live by any of the following principles:
 • If you help others, you will have a more rewarding life.
 • if you are honest about your weaknesses as well as your strengths, people will be eager to work with you. (Many leaders fail to understand this, and thus they fail to lead effectively.)
 • You cannot reach your full potential without collaborating with others.
 • Don't take yourself too seriously, but always take others seriously.
 • Never compare yourself to others; compare yourself to your own potential.
 • Be both confident as well as competent; either one alone is not enough.
You have a far greater ability to change your circumstances than you think. But change requires persistence; you have to keep certain principles in the front of your mind, week after month after year.
When someone asks you about your guiding principles, you should have an answer... and your answer should be the same this month as it was last month.
This is the sentence I use to guide both my personal and professional life:
Be generous and expert, trustworthy and clear, open-minded and adaptable, persistent and present.
You are welcome to borrow my principles, but you are also capable of crafting your own.

Wednesday, January 7, 2015

Error occurred in deployment step 'Add Solution': Use the force attribute to explicitly re-install the feature

Problem
Error occurred in deployment step 'Add Solution':
A feature with ID 15/59ad6e04-ffe4-46da-acbf-927d4eb5e3ba has already been installed in this farm.  Use the force attribute to explicitly re-install the feature.

Solution
You can do it via the XML editor as well!

Steps:
1. Go to your Features in your project.
2. Open the feature.template.xml file with XML Editor View
3. add AlwaysForceInstall="TRUE" to the below tag

Applicable to 
Sharepoint 2013/ 2010

Home Gardening Tips
Tuesday, January 6, 2015

Add an Html Master Page to SharePoint 2013 using Design Manager

Referred Link - http://www.learningsharepoint.com/2013/03/25/add-an-html-master-page-to-sharepoint-2013-using-design-manager/

Design Manager in SharePoint 2013 is a great new Feature which Can be very useful for SharePoint Designers.With Design Manager, you can now Create a SharePoint Master Page out of a simple Html Page Template that can reuse from an existing public site or download from Internet.
Lets look at an example of How to Convert an Html Template into a SharePoint Master Page using the new Design Manager and Snippet gallery.IF you want to edit an existing Master Page head over to How to edit an existing Master Page to Change Logo, Hide Top Suite Links etc in SharePoint 2013
Because We’re So Good, Our Content gets Copied very Often.If you are not reading this on LearningSharePoint.com , please read the Original article Herefor details, comments and updates on this post.


Before we begin, make sure you have your HTML template ready. A good option is to download one from Internet – In our case we downloaded an HTML template from Templatebox.com , a website that provides free HTML templates along with Images.
Once you have your templates and Images upload the entire folder in your MasterPage Gallery.Easiest way to do this is to Map your Master Page gallery as a Network drive and then Copy the folder in it.
Here is the Master Page that we will use.
MasterPage
We Created a new Folder “New HTML Master Page” and Copied the above HTML Template and an Images folder (with Images in it) in Master Page gallery. This is how our Master Page Gallery looks like –
Master Page gallery folder View
So now we have our Template in Master Page gallery.Lets Convert it to a SharePoint Master Page.
Steps –
1. Navigate to Design Manager (Settings -> Look and Feel -> Design Manager)
Design_manager
2. In Design Manager select “4. Edit Master Pages” on the left.
EditMasterPages
3. Next Select “Convert an HTML file to a SharePoint master page”HTML Master Page Deisgn Manager
4. Select the new Uploaded Master Page from Master Page Gallery.
upload HTML Master Page SharePoint 2013
5. Once uploaded verify the status as “Conversion Successful”.
New HTML Master Page SharePoint 2013
6. Next Click on Master Page itself to open the Master Page Preview window.Your Preview should look like below –
MasterPagePreview SharePoint 2013
Notice the “Snippet” at the Top.This will take you to the new Snippet Gallery where you can select a SharePoint Components such as Navigation, Search box,webparts etc. and Copy it’s Code Snippet to be added to your Master Page.
For now lets just publish the new Master Page and then in next post we will learn how to edit it to embed various SharePoint Controls in it.
7. Navigate back to the Edit Master Page in Design Manager and Select the call-up menu of the new Master Page. Publish it as a Major version and verify that the Status is “Approved”.
Publish as Major Version Master Page SharePoint 2013
Even though we have Published this HTML Template Page and its not available as one the SharePoint Master Pages, it is not yet ready to be used as a site Master Page. You need to Open the HTMl of this Master Page in a Notepad\Visual Studio\Designer and edit it to remove some of the unwanted text and Images so that the “Place Holder Main” (name=”ContentPlaceHolderMain”) is aligned in Middle (Every Page in SharePoint has a Master Page and a Content area).
To make our Master Page look nicer, I downloaded the copy of this Master Page and edited it in the notepad.I Removed the Service Overview, development and other Images (in the middle) and verified that only
is aligned in the center. Finally, uploaded and published it back to Master Page gallery.
8. Once you are done modifying HTML, Set this Master Page as default for your site.Go to “Publish and Apply Design” in Design Manager and Select “Assign master pages to your site based on device channel”.Next select your new Master Page as a default Site Master Page.
Below is the final look of our HTMl Template Converted to SharePoint Master Page.
SharePoint 2013 Master Page
This is not the end of it, the master page needs its search, Navigation and other SharePoint Components to be ready for use.You can add these using Snippet Gallery.See more Design Manager Tutorials to know about Snippet Gallery and how to add SharePoint Components in Master and Layout Pages.
Also, iF you want to edit an existing Master Page head over to How to edit an existing Master Page to Change Logo, Hide Top Suite Links etc in SharePoint 2013