Saturday, July 27, 2013

நில அளவீடுகள் – Land measuring

நில அளவீடுகள்
1 சென்ட் – 40.47 சதுர மீட்ட‍ர்
1 ஏக்க‍ர் – 43,560 சதுர அடி
1 ஏக்க‍ர் - 40.47 ஏர்ஸ்
1 ஹெக்டேர் – 10,000 சதுர அடி
1 சென்ட் – 435.6 சதுர அடி
1 ஏர்ஸ் – 100 சதுர மீட்ட‍ர்
1 குழி – 144 சதுர அடி
1 சென்ட் – 3 குழி
3 மா – 1 ஏக்க‍ர்
3 குழி – 435.6 சதுர அடி
1 மா – 100 குழி
1 ஏக்க‍ர் - 18 கிரவுண்டு
1 கிரவுண்டு - 2,400 சதுர அடிகள்

No comments: